Ramowy rozkład zajęć

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM CHATKA MAŁOLATKA

 

Rodzaj zajęć

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zabawy muzyczno-ruchowe w języku angielskim

Zabawy muzyczno-ruchowe

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zabawy muzyczno-ruchowe

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Zajęcia plastyczne, praca z kartami pracy

Zajęcia plastyczne, praca z kartami pracy

Warsztaty plastyczne, praca z kartami pracy

Zajęcia plastyczne, praca z kartami pracy

Zajęcia plastyczne, praca z kartami pracy

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań