Kadra zajęć dodatkowych

Marta

Marta Migdał – studentka V roku teologii katechetyczno-pastoralnej i turystyki religijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Stanowisko służbowe-nauczyciel religii (katechetka).Poprzez radość, grę na gitarze i śpiew oraz zabawę staram się przybliżać dzieci do Boga, ukazywać piękno świata stworzonego przez Boga oraz uwrażliwiać dzieci na wartości religijne.


dorota

Dorota Bienia, prowadzi w naszym przedszkolu zaj. rytmiki, nauczyciel mianowany z 13–to letnim stażem pracy pedagogicznej (w trakcie realizacji stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Obecnie zatrudniona w Szkole Podstawowej w Krakowie na stanowisku nauczyciela sztuki (muzyki, plastyki) oraz nauczyciela Edukacji wczesnoszkolnej.


Etterle_garbacik

Katarzyna Etterle-Garbacik jest absolwentką rehabilitacji ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego i pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1997 roku pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2w Krakowie. Od 2003 roku prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach. Ukończyła m.in.następujące szkolenia i warsztaty: „Joga w gimnastyce korekcyjnej”, „Wygraj z astmą”, „Dziecko z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w szkole integracyjnej – rozumienie funkcjonowania i propozycje wsparcia”.


logopeda_biela

Agnieszka Biela – jest absolwentką pedagogiki na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, ukończyła studia podyplomowe z logopedii. Od 2004 roku prowadzi terapię logopedyczną, zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności przygotowujące do nauki czytania.


bozena_wozna

Bożena Woźna – ukończyła pedagogikę specjalną na AP w Krakowie oraz psychologię na UJ w Krakowie. Aktualnie pracuje z dziećmi z wadą słuchu i afazją w SOSW Nr 6 w Krakowie.


klaudia_grabowska
Klaudia Grabowska – jest wykwalifikowaną instruktorką tańca towarzyskiego w Szkole Tańca Pasja z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi jak również dorosłymi. Na co dzień prowadzi zajęcia w przedszkolach i szkołach. Nauka tańca, a raczej zabawa z maluchami sprawia jej ogromną przyjemność i radość. Ponadto posiada najwyższą, międzynarodową klasę w tańcu i jest v-ce Mistrzynią Polski Południowej w Sportowym Tańcu Towarzyskim.