Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Przedszkolu Publicznym Chatka Małolatka w Krakowie.

Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka/ci są: dyrektor i osoba prowadząca Przedszkole
z główną siedzibą przy ul. Chmieleniec 35/ 14 i 15 w Krakowie.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Przedszkola, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Niewyrażenie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z zapisu i uczęszczania dziecka do
Przedszkola Publicznego Chatka Małolatka w Krakowie.