Organizacja pracy

Zajęcia w ramach czesnego:

 • zajęcia dydaktyczne

Prowadzone są w oparciu o program zatwierdzony przez MEN

Edukacja artystyczna; Edukacja przyrodnicza; Edukacja językowa; Edukacja zdrowotna; Edukacja matematyczna

 • zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedszkola w oparciu o metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i inne

 • język angielski

Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych. Lekcje odbywają się trzy razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi w Przedszkolu na ul Chmieleniec Pani Alicja Świętach, w Przedszkolu na ul. Domowa Pani Aneta Wolanin oraz Pani Elżbieta Kożewska. Program oparty jest na zasadach obowiązujących w dydaktyce, metodyce nauczania języków obcych, pedagogice. Dzieci poprzez muzykę, śpiew oraz zabawę przyswajają sobie język angielski.

Starszaki; Zerówka

 • rytmika

Zajęcia są realizowane w różnych formach – ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, pantomimie, grze na instrumentach. Metody te mają na celu uczyć świadomego słuchania i śpiewania, rozwijać zdolności motoryczne, koordynację ruchową, percepcję zmysłową i zdolność koncentracji, jak również przynosić dzieciom radość i satysfakcję, ułatwiać im kontakt z otoczeniem i uczyć przez zabawę.

 • gimnastyka korekcyjna

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je Pani Katarzyna Garbacik

 • religia

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzi je Pani Marta Migdał- Katechetka , studentka V roku teologii katechetyczno-pastoralnej i turystyki religijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Poprzez radość, grę na gitarze i śpiew oraz zabawę staram się przybliżać dzieci do Boga, ukazywać piękno świata stworzonego przez Boga oraz uwrażliwiać dzieci na wartości religijne.

 • zajęcia z psychologiem

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu,prowadzi je Pani Katarzyna Paszyńska–Chełkowska, psycholog, doradca zawodowy z 7-letnim stażem pracy w placówkach oświatowych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr.2 w Krakowie, Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa, Centrum Wczesnej Edukacji), gdzie zajmowała się tworzeniem i realizacją indywidualnych programów terapeutycznych, poradnictwem rodzinnym i zawodowym, prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Propozycja zajęć z psychologiem

 • warsztaty plastyczne

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je Pani Aneta Brniak i Aleksandra Fudro. Na tych zajęciachdzieci poznają różne techniki plastyczne, zachęcamy je do kreatywnego myślenia i twórczego działania. Pragniemy by dzieci wyraziły swoje emocje i uczucia poprzez sztukę. Prace dzieci gromadzone są w teczkach, na koniec roku zabierane do domów. Wytwory dziecięcej wyobraźni można podziwiać na wystawie, która znajduje się w szatni przedszkola.

dzieci

Zajęcia odpłatne:

 • nauka tańca

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzi je Pan Kami Mróz – tancerz posiadający najwyższą narodową klasę taneczną „A”. W trakcie zajęć dzieci poznają tańce latynoamerykańskie (samba, cha-cha), tańce standardowe (walc angielski, walc wiedeński), tańce takie jak(makarena, rock and roll, kazaczok), oraz uczestniczą w różnych zabawach tanecznych.

 • warsztaty ceramiczne

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu są one odpowiednio dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są przez Panią Magdalenę , która prowadzi pracownię ceramiczną MANO. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe sposoby formowania gliny, wykonują nieskomplikowane formy rzeźbiarskie, miseczki, koraliki jak i sezonowe i okolicznościowe przedmioty (np. ozdoby świąteczne, jesienne liście). Stworzenie jednego przedmiotu to dwa spotkania -na pierwszym wykonuje się pracę z gliny na kolejnym po wystygnięciu i wypale dzieci malują swoje dzieła farbami akrylowymi. Dzieci na zajęciach z ceramiki świetnie się bawią a wykonane przez nie przedmioty są całkowicie autorskie.

 •  zajęcia z logopedą

Zajęcia prowadzone są przez Panią BernadetąPolit w przedszkolu na ul. Chmieleniec oraz Panią Annę Hryniewiecką w przedszkolu na ul. Domowej. Zajęcia skierowane są dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich mających trudności językowe. Realizowane są w wymiarze jedna godzina tygodniowo.

Propozycja zajęć logopedycznych