Kilka słów o przedszkolu

Miniatura

Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” jest realizacją marzenia o stworzeniu miejsca, w którym dzieci w przyjaznej, pełnej szacunku i zrozumienia atmosferze będą mogły rozwijać się w każdej dziedzinie życia. Ponieważ sama jestem szczęśliwą Mamą, wiem jak ważne jest rozbudzanie w dziecku chęci do działania, tworzenia, eksperymentowania, podejmowania nowych wyzwań i stawiania czoła wszelkim przeciwnościom. Przedszkole Publiczne “Chatka Małolatka” współpracuje z Akademią „Ignatianum” w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Studenci odbywają w przedszkolu praktyki, zdobywają umiejętności praktyczne w pracy z dziećmi. Filozofia, która podpowiada nam, aby zawsze robić krok na przód realizowana jest w następujących sferach:

Rozwijanie umiejętności społecznych „POZNAJĘ, ROZUMIEM, PRZYJAŹNIĘ SIĘ”

Miniatura

Przedszkolaki codziennie uczestniczą w wielu interakcjach, które uczą ich jak współdziałać w grupie. Wspólnie z dziećmi szukamy różnych sposobów rozładowania energii, staramy się, aby każda nowa – nawet trudna- sytuacja uczyła, jak konstruktywnie radzić sobie z emocjami. W naszym przedszkolu stawiamy na relacje, dlatego wolimy pytać dzieci „Dlaczego?”, „Jak można rozwiązać problem?”, niż dawać gotowe odpowiedzi. To dziecko ma dojść do tego, czy zrobiło dobrze, czy źle, a dorosły jest tylko drogowskazem. Naszym celem jest kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka, poczucia własnej wartości oraz odczuwania radości z podejmowanych prób i wysiłków.

Rozwój fizyczny- mała i duża motoryka „BIEGAM, TAŃCZĘ, BAWIĘ SIĘ”

Miniatura

Podstawową aktywnością dziecka jest ruch. Dlatego staramy się organizować czas tak, aby dzieci miały możliwość swobodnych zabaw w przedszkolu i na świeżym powietrzu. Przedszkolaki codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, podczas których wyrażają się poprzez ruch, gest i mimikę; czasami dzieci zamieniają się w wielkie słonie, innym razem w delikatne listki wirujące na wietrze. W swojej pracy często korzystamy z metod Ruchu Rozwijającego, czy Kinezjologii Edukacyjnej, ale i tak ulubioną zabawą ruchową dzieci jest ćwiczenie z elementem masażu i turlania „Naleśniki”. Dzieci mają możliwość rozwijania sprawności z zakresu małej motoryki. W sali rozwieszone są szlaczki, do których w dowolnym momencie zabawy przedszkolaki mogą sięgnąć i poćwiczyć. Oprócz tego wykonujemy mnóstwo ćwiczeń paluszkowych (wycinanie, rysowanie, lepienie, nawlekanie, rysowanie wzorów na tackach z kaszą, wydzieranie i inne), które mają przygotować dzieci do pisania.

Rozwój poznawczy „MYŚLĘ, DZIAŁAM, OBSERWUJĘ”

Miniatura

Budzenie ciekawości otaczającym światem to dla nas baza, na której pracujemy. Dlatego też poznawanie dokonywane jest wszystkimi zmysłami. Przedszkolaki w wielu codziennych sytuacjach rozwijają umiejętność różnicowania kolorów i kształtów, manipulowania i przekształcania przedmiotów według własnego pomysłu. Wspólnie ćwiczymy umiejętność skupienia uwagi przez dłuższą chwilę, a liczne ćwiczenia typu „Co zniknęło?”, „Co nie pasuje?”, „Zgubione puzzle”, „Dobierz w pary” usprawniają pamięć, zdolność kojarzenia, analizy i syntezy wzrokowej. Poprzez liczne słuchowiska, zagadki dźwiękowe i grę na instrumentach staramy się rozwijać i doskonalić wrażliwość słuchową w zakresie słuchu werbalnego i muzycznego. Istotnym elementem w edukacji dzieci jest również rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, a także myślenia przyczynowo- skutkowego. Naszym pragnieniem i dążeniem jest umożliwienie dziecku poznawania świata wielozmysłowo.

Rozwój umiejętności językowych „MÓWIĘ, OPISUJĘ, WYRAŻAM SIEBIE”

Miniatura

Spotkania z literaturą dziecięcą, wierszami Brzechwy, Tuwima, czy Konopnickiej inspirują dzieci do swobodnych wypowiedzi i dyskusji. Przedszkolaki poprzez uczestnictwo w zajęciach nie tylko poszerzają zasób słownictwa, ale uczą się nazywać przeżywane emocje i wyrażać za pomocą słowa swoje pragnienia i oczekiwania. W tym ostatnim szczególnie przydatne są organizowane przez nauczycieli teatrzyki, w których dzieci mają szansę aktywnie (jako widzowie i animatorzy) uczestniczyć. W cyklu zabaw ze słowem swoje wysokie miejsce znajdują ćwiczenia logopedyczne, podczas których dzieci rozwijają umiejętność poprawnej artykulacji, tak potrzebnej w procesie nauki mowy. W czasie zajęć powstają takie słowa – perełki, jak „śliwkonia”, które wymyśliła jedna z dziewczynek na określenie drzewa owocowego śliwy.