Koncepcja przedszkola

Kryteria sukcesu:

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
 • Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),
 • Skuteczny system diagnozowania dzieci,
 • Efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach, itp.,
 • Przedszkole jest organizatorem konkursów ,
 • Aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, zakrętek,segregacja śmieci, zbieranie baterii,
 • Czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,
 • Rozszerzenie integracji rodziców z placówką,
 • Wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli,
 • Zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • Prężne działanie WDN-u na terenie placówki,
 • Wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

 

Zasady współpracy z wychowankami:

1. Poczucie bezpieczeństwa

Małe dziecko potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa, przy czym chodzi tu o bezpieczeństwo emocjonalne, zwykle opisywane jako poczucie komfortu psychicznego, subiektywne poczucie więzi, głębokiego przywiązania do innej osoby lub osób. Doświadczenie owej więzi czy przywiązania – czyli bezpieczeństwa – płynie nie tylko z faktu bycia kochanym, ale także z poczucia, że jest się kochanym, z poczucia, że jest się chcianym, z poczucia, że jest się kimś ważnym – w stopniu optymalnym (a nie maksymalnym). Proszę zwrócić uwagę, że akcent spoczywa tu bardziej na słowie poczucie niż na słowie bycie.

2. Optymalne poczucie własnej wartości

Dotyczy to wszystkich dzieci, bez względu na to, czy pochodzą z zamożnych, czy z ubogich środowisk, czy wychowują się w domu, czy chodzą do szkoły, czy mają specjalne, czy typowe potrzeby – niezależnie od ich wieku, płci, rasy, przynależności etnicznej i narodowości. Każde dziecko powinno mieć odpowiednie – a nie zawyżone – poczucie własnej wartości.
Jako pedagodzy musimy być szczególnie wrażliwi na kryteria samooceny przedszkolaków. Musimy pomóc mu w przyswojeniu kryteriów obowiązujących w środowisku przedszkolnym, które mają na celu dobro całej grupy naszych podopiecznych.

3. Poczucie, że warto jest żyć

Każde dziecko musi mieć poczucie, że życie ma sens, daje sporo zadowolenia, jest ciekawe i prawdziwe. Oznacza to, że należy włączyć dzieci w zajęcia oraz w interakcje związane z zajęciami, które będą dla nich autentyczne, sensowne, atrakcyjne i absorbujące.

4. Pomoc w zrozumieniu doświadczeń

Małe dzieci potrzebują dorosłych, którzy pomogą im zrozumieć ich własne doświadczenia. Pewne pojęcia i sposoby rozumienia tych doświadczeń kształtują się jeszcze przed pójściem do przedszkola. Jednym z naszych najważniejszych zadań jest pomóc dzieciom w lepszym, doskonalszym i pełniejszym zrozumieniu ich własnego świata, a w miarę dorastania, zanim rozpoczną naukę w szkole podstawowej – także pomóc im w zrozumieniu doświadczeń innych ludzi, oddalonych w czasie i przestrzeni.

5. Autorytet dorosłych

Małe dzieci potrzebują dorosłych, którzy akceptują swój autorytet wynikający z większego doświadczenia, wiedzy i mądrości. Oznacza to, że ani rodzice, ani nauczyciele nie powinni wahać się między dwoma skrajnościami: postawą autorytarną i permisywną. (Baumrind, 1971. Zamiast tych postaw, dzieci potrzebują autorytetu dorosłych, którzy mając znaczącą władzę nad ich życiem, jednocześnie okazują im ciepło, wsparcie i zachętę oraz w jasny sposób wyjaśniają, dlaczego wytyczyli pewne nieprzekraczalne granice. Autorytet oznacza również traktowanie dzieci z szacunkiem – liczenie się z ich poglądami, odczuciami, pragnieniami i pomysłami, nawet jeśli wywołują nasz sprzeciw

6. Dobre wzorce osobowe

Małe dzieci potrzebują optymalnego kontaktu z dorosłymi oraz ze starszymi kolegami, którzy posiadają cechy charakteru, jakie chcielibyśmy w dzieciach rozwinąć. Dzieci potrzebują kontaktu z dorosłymi, którzy nie wahają się jasno określić, jak warto postępować, co warto mieć, co warto wiedzieć i o co warto zabiegać. Nasi nauczyciele z przekonaniem i odważnie określają własne wartości, tym samym ukazują się dzieciom jako osoby myślące i troskliwe, które mają tyle szacunku dla siebie samych, że nie wahają się postępować zgodnie z własnymi przekonaniami i jasno sygnalizują, co uważają za słuszne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Strony: 1 2